Lezing over kloostertuinen en presentatie boek over bakkers op avond Oudheidkundig Barradeel

Oosterbierum - De presentatie van een boek over de bakkers van Oosterbierum en een lezing over kloostertuinen in omgeving van Oosterbierum. Het zijn de belangrijkste ingrediënten van een bijeenkomst van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel.

‘Bakkers van Easterbierrum - Folslein Ferline Tiid’ luidt de titel van het boek dat is geschreven door Piter van der Woude, Easterbierrumer om utens, in samenwerking met oud-bakker en Oosterbierumer Reinder Nouta als adviseur. Het boek behandelt de geschiedenis van een groot aantal Oosterbierumer bakkers verdeeld over de voormalige bakkerijen aan de Keatsebuorren, Sint Jorisstrjitte, de Buorren en de Haerdawei.

Gjin bakkers, gjin bôle

,,As der gjin bôle is giet it mis. Dan duorret it net lang foar’t it libben yn in mienskip alhiel fan slach rekket. Honger, earmoed, bôle-oproeren en revolúsjes binne de gefolgen. En de rêst komt net werom foar’t der wer bôle is. En de foarsjenners fan dat deistich brea, dat binne de bakkers. In eal berop, in ûnmisber berop. Bakkers soene je koesterje moatte, ommers: gjin bakkers, gjin bôle. En dochs!. Wêr binne se bleaun, dy bakkers fan ús doarpen?’’

Het Friestalige boek met daarin een aantal zwartwit foto’s wordt vrijdagavond 25 januari gepresenteerd tijdens de lezing over Kloostertuinen. Het boek dat ook wordt uitgegeven door de Oudheidkundige Vereniging Barradeel, is deze avond verkrijgbaar voor tien euro per exemplaar. Daarnaast is het boek ook via de mail te bestellen (oudBarradeel@outlook.com)

Kloostertuinen

Paul de Cock houdt deze avond een lezing over kloostertuinen. In Oosterbierum, Tzummarum, Klooster-Lidlum en het voormalige buurtschap Almenum herinneren verschillende straatnamen nog aan de aanwezigheid van kloosters van de voormalige gemeente Barradeel.

Denk hierbij aan Kapellewei, Mûntsewei en Ludinga. Deze avond neemt Paul de Cock de bezoekers mee langs kloosters en kloostertuinen. Daarbij heeft hij aandacht voor de functies van de tuinen, ontwerpen en beplanting. En natuurlijk vertelt hij ook over de kloostertuin van Oosterbierum waarbij hij, als initiatiefnemer, mede betrokken was.

De toegang is gratis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in dorpshuis It Mienskar aan de Buorren in Oosterbierum.