Theo Lodewijk: ‘Ik voel me betrokken bij mijn omgeving en de maatschappij’

FRANEKER - Theo Lodewijk (32) wist vorig jaar in korte tijd een BuurtAED voor de kaatsersbuurt te regelen in het kader van BuurtAED. De Franeker voelt zich erg betrokken bij zijn wijk en vindt dat er een buurthuis ontbreekt.

Welke opleiding heb je gedaan?

Ik ben begonnen op MBO 1 met een horeca opleiding, vervolgens MBO 2 Medewerker ICT en uiteindelijk doorgestroomd naar MBO 4 Applicatie- en mediaontwikkelaar op het Friesland College in Heerenveen.

Welk werk doe je nu?

Momenteel volg ik de opleiding tot brandweerman, manschap A bij de Brandweer Franeker en Proactief beveiliger 2 bij in Leeuwarden waarbij ik ook stage moet lopen bij All Above Security.

Waarom wilde je bij de vrijwillige brandweer?

Ik heb altijd al de droom gehad om ooit bij de brandweer te gaan en anderen te helpen waar mogelijk. In 2014 ben ik in Franeker komen wonen. Rond juli 2017 kreeg ik een uitnodiging voor een open dag. Na een aantal gesprekken en enkele testen ben ik begin oktober 2017 begonnen met de opleiding tot manschap A.

Wat is het meest indrukwekkende wat je tot nu toe hebt meegemaakt?

Op dit moment is alles wat je meemaakt even indrukwekkend. Elke keer is het weer spannend als de pager (pieper) gaat en bereid je je zo goed als mogelijk voor om optimaal te presteren. Wat de meeste indruk heeft gemaakt is dat ik een ernstig incident heb meegemaakt buiten de brandweer om waarbij ik moest optreden als hulpverlener. Door de snelle en goede communicatie tussen verschillende hulpdiensten en het teamverband hier bij de brandweer helpt het mij dit incident te verwerken wat ik als zeer prettig ervaar.

Waarom vond je het zo belangrijk om een BuurtAED te regelen?

Doordat ik in 2018 twee meldingen heb gehad via HartslagNU. Beide keren heb ik de zes minuten-norm niet gehaald omdat ik de AED vanuit een andere wijk moest halen. Dat hier in mijn wijk geen AED vond ik een slechte zaak. Daarom ben ik op onderzoek uitgegaan en heb ik contact gezocht met gemeente Waadhoeke om te kijken wat de mogelijkheden waren voor het aanschaffen van een AED. Daar werd positief op gereageerd en ze zagen de ernst ervan in.

De gemeente vertelde dat er pas eind 2018 of begin 2019 besproken wordt om heel Franeker in kaart te brengen. Ik vond dat wat te lang duren en per toeval werd ik door mijn vriendin gewezen op de actie om een AED te krijgen in de wijk. Daar ben ik meteen mee aan de slag gegaan. Ik heb de gemeente hiervan op de hoogte gesteld en die reageerde hier heel positief op.

Hoe waren de reacties toen de AED een feit was?

Ik heb echt heel veel positieve reacties gehad zowel van mijn vrienden en kennissen maar ook mensen in de wijk. Iedereen is zeer blij en verbaasd dat de AED zo snel gerealiseerd kon worden.

Het klopt dat ik mij betrokken voel bij mijn omgeving en de maatschappij. Ik help graag de buurtvereniging en de wijkraad als dit gevraagd wordt. Ik heb ook de website buurtpreventiefraneker.nl gemaakt omdat het aanmelden voor de WhatsApp-groepen wat omslachtig was, zowel voor de burgers als voor de beheerders. Ik wilde dat vereenvoudigen.

In mijn jeugd stond bij mijn ouders de deur altijd open voor een bakkie koffie en een praatje. Ook als iemand pech had of hulp bij een klusje stonden mijn ouders vaak klaar voor anderen. Als kind was ik ook altijd erg ondernemend. Als jong knulletje repareerde ik fietsen voor iedereen tegen een kleine vergoeding. Ook toen ik wat ouder was zette dit zich om in computerreparatie aan huis en ging ik op pad om bij mensen allerlei probleempjes op te lossen.

Is er nog iets misschien wat jouw wijk mist?

Wat ik persoonlijk mis in de wijk is een omgeving waar buurtbewoners samen kunnen komen zoals een buurthuis dat missen we echt hier in de wijk. Door de moderne tijd weten velen niet eens wie hun buren zijn. Dat vind ik jammer en zie ik graag veranderen.

Wat was voor jou een hoogtepunt in 2018?

Mijn grootste hoogtepunt in 2018 is toch wel de AED. Dit vind ik wel een topprestatie dat we dat nog voor elkaar konden krijgen voor de kerstdagen. Zo rond de kerstdagen is voor mensen altijd een spannende tijd met familiebezoek en emoties, hierdoor is een AED dichtbij echt een verbetering.