Het Bildt bij Waadhoeke: ‘k mot sêge, ’t falt niet teugen’

SINT ANNAPAROCHIE - Het eerste jaar ‘Waadhoeke’ zit er op. Een jaar geleden alweer dat de gemeenten Het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en een paar dorpen van Littenseradiel werden samen gesmeed tot de gemeente Waadhoeke.

De gemeente Het Bildt stond niet te juichen, met de eigen taal was het noordelijkste stuk van de gemeente een ‘apart geval’. De Bilkers waren bang dat de taal in de verdrukking zou komen. Jan de Groot van Bildts Aigene uit Sint Annaparochie blikt terug.

Ondersneeë

,,Wij dochten dat wy ondersneeë souwen. ’t Bildt ferdwynt. D’r is gyn stimulâns. De fuzy kwam d’r, maar leuk waar âns. Wij waren liever selfstandig bleven. Wij binne nag al wat onwinnig fan de ouwe sitewasy. Je slape niet meer in je aigen bêdsy, je binne út-fan-huus. Wij binne d’r nag niet. Maar ik mot sêge, ’t falt niet teugen. D’r is wel andacht foor de Bildtse taal, meer dan ik docht had.

Wethouwer Jan Dijkstra, die’t ’t taalbelaid in de portefúlly het, maakt him d’r wel hard foor. Wij hewwe goed kontakt met him. De website fan de gemeente is drietalig: Nederlâns, Fries en Bildts. Der binne wy och soa blij met. Wij hadden fooroordelen, dochten ‘wij komme d’r maar wat bij te hangen’, maar die fooroordelen binne fortnommen.”

Meer in de Franeker Courant van 9 januari.