VVD en Gemeentebelangen willen duidelijkheid over gemeentekantoor Menaam

FRANEKER - Wat is de stand van zaken rond de eventuele verkoop of verhuur van het gemeentekantoor in Menaam. De VVD-fractie in Waadhoeke heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van b. en w., en ook de fractie van Gemeentebelangen wil nu eindelijk duidelijkheid.

Het voormalige gemeentekantoor staat nu zo’n vijftien maanden leeg. Volgens het college heeft zich in oktober 2017 een gegadigde gemeld met wie men in gesprek is over de voorwaarden. In de raadsvergadering van maart 2018 zijn vragen gesteld over de stand van zaken, maar kon de wethouder geen mededelingen doen om de onderhandelingen niet te frustreren.

In september kwam het onderwerp opnieuw aan de orde naar aanleiding van schriftelijke vragen, toen ingediend door Gemeentebelangen. Het college hield ook toen de kaken op elkaar om dezelfde reden, maar zou eind oktober met meer nieuws komen. Dat kwam er niet, en zowel de VVD als Gemeentebelangen willen nu duidelijkheid.

Want, zo laat VVD-fractievoorzitter Hendrik Terpstra weten, er hangt jeugd rond bij het pand, de voorzieningen voor watersporters zijn onbruikbaar en de panden worden verwaarloosd. ,,Omdat de VVD al aantal keren gevraagd heeft om een update, en er geen kosten voor de panden zijn opgenomen in de begroting, heeft de VVD hierover nu schriftelijke vragen gesteld aan het college.’’