Besturen Uytland en Greidhoeke: ambtelijke tegenwerking vanuit Leeuwarden moet stoppen

FRANEKER - De besturen van Uytland Recreatie Ondernemers en de Stichting Promotie De Greidhoeke zijn teleurgesteld en ook verontwaardigd na het opstappen van Douwe Gerlof Heeringa als promoter van Noordwest-Friesland. Zij roepen nu de regionale en provinciale politiek op om er alles aan te doen om de van ingeslagen weg geen ‘doodlopend paadje’ te maken.

De reden dat Heeringa opstapt is de aanhoudende tegenwerking die hij zegt te ondervinden vanuit het stadhuis in Leeuwarden. Die tegenwerking herkent het bestuur, al een kleine 10 jaar: ,,Eerst vanuit het gemeentehuis van Stiens, nu in Leeuwarden’’, aldus een verklaring.

Kleine bedrijven

Bij beide verenigingen zijn een kleine 150 meest kleine recreatie-ondernemers aangesloten. Uytland is ruim 20 jaar een stabiele factor in samenwerking, promotie en gastheerschap. Ondanks de verschillen werken bedrijven en instellingen ‘vertrouwen met elkaar samen’.

Het opstappen van Heeringa is juist daarom zo ‘zonde’ omdat het toerisme in de plattelandsregio de laatste jaren echt op gang komt, stellen de besturen.

1432 banen

,,Kijken we bijvoorbeeld naar het aantal recreatie en toeristische werkplekken in 2017, dan betrof dit 4783 in Noordwest-Friesland met een totale omzet van zo’n 359 miljoen. Laten we Leeuwarden buiten beschouwing, dan komen we op 1432 banen in de Waadhoeke en Harlingen met een omzet van een kleine 108 miljoen euro. Niet niks lijkt ons. Een economische factor om rekening mee te houden.’’

Volop in beweging

Mede dankzij Heeringa als regio-aanjager vonden ondernemers en organisaties elkaar steeds beter. ,,Helaas lijkt dit nu stil komen te liggen. Dit vinden we enorm zonde. In het toeristische platform kennen we alle partijen in het gebied en zo ook het structurele wantrouwen vanuit een ambtelijke dienst. We hadden gehoopt dat er met een meerjarenplan- en begroting in 2018 rust zou komen.’’

Begrip

Begrip voor Douwe Gerlof Heeringa.. ,,Hij is het beu om ieder jaar weer tegen dezelfde berg op te fietsen. Hij stopt er nu mee, op eigen verzoek. We begrijpen zijn keuze terdege, maar maken ons zorgen over de door ons gezamenlijk ingeslagen weg.’’

,,We roepen de politiek in de regio, ook provinciaal, op om deze ambtelijke tegenwerking vanuit Leeuwarden een halt toe te roepen en in Noordwest-Friesland samen de schouders er onder te zetten.’’