Meepraten over toekomst openbaar vervoer in Noordwest-Friesland

SCHINGEN - De bussen rijden in Noordwest-Friesland met steeds minder passagiers. Een ontwikkeling die op termijn niet zonder gevolgen blijft. In een zestal bijeenkomsten kunnen inwoners hun creatieve en innovatieve ideeën kenbaar maken om het openbaar vervoer toekomstbestendig te maken.

Hoe reist Noordwest-Friesland in 2022 slimmer van A naar B? Die vraag staat centraal in de bijeenkomsten die worden georganiseerd door Partoer in opdracht van provincie Fryslân. Doel is het platteland ook per bus of trein bereikbaar te houden.

Goede ideeën worden in de praktijk getest en bij succes worden de ideeën meegenomen in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer. Dit contract gaat eind 2022 in.

Inwoners kunnen zich voor de sessies aanmelden op www.butengewoanberikber.nl/noordwestfryslan. Noardwest Fryslân is één van de drie regio’s binnen het project Bûtengewoan Berikber van de provincie Fryslân.

De bijeenkomsten zijn

  • 14 januari in Harlingen
  • 15 januari in Schingen
  • 21 januari in Wijnaldum
  • 24 januari in Minnertsga
  • 28 januari in Sint Annaparochie
  • 31 januari in Marssum