Cheque Energie Coöperatie Spannum voor duurzamer maken sportkantine

SPANNUM - De Energie Coöperatie Spannum heeft op de nieuwjaarsreceptie van dorpsbelang een cheque van €1000 overhandigd aan de Stichting Sportaccommodatie Spannum. Het geld wordt gebruikt voor het duurzamer maken van de sportkantine annex zomerdorpshuis.

De coöperatie, die inmiddels 3 jaar bestaat, streeft er niet alleen naar om Spannum duurzaam te maken maar wil ook graag duurzame initiatieven ondersteunen.

Omdat er momenteel circa 20 afnemers zijn die hun energie via de coöperatie afnemen is er inmiddels, via de wederverkopersvergoeding, al een mooi bedrag gespaard. Dat is dan ook de reden dat zondag, tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van dorpsbelang, een cheque van €1000,- aan de Stichting Sportaccommodatie Spannum kon worden uitgereikt.

Van het gas af

Deze stichting is momenteel druk bezig om de sportkantine/zomerdorpshuis uit te breiden. Dit gebouw wordt duurzaam gemaakt en gaat tevens van het gas af.

Een volgend initiatief van de coöperatie is een PostCodeRoos-project. Bewoners rondom en uit Spannum kunnen gezamenlijk zonnepanelen laten plaatsen op een dak van een ligboxenstal. Dit is vooral bedoeld voor bewoners die zelf geen geschikt dak hebben voor panelen.

Geen energiebelasting

Gedurende 15 jaar hoeven de deelnemers geen energiebelasting over de stroom te betalen. Dit project is momenteel in voorbereiding.

Op 7 maart wordt een informatieavond in het dorpshuis gehouden voor belangstellenden die in en rondom Spannum wonen. Een geschikt dak voor de zonnepanelen op een ligboxstal is reeds gevonden.