Volle Martinikerk bij afscheid ds. Lieuwe Bergstra

FRANEKER - Met een volle Martinikerk heeft de Protestantse Gemeente Franeker zondag afscheid genomen van ds. Lieuwe Bergstra. De predikant was bijna 24 jaar verbonden aan Franeker en is per 1 januari 2019 met emeritaat gegaan, de kerkelijke term voor pensioen.

In de volle Martinikerk leidde hij voor het laatst een dienst, samen met zijn collega’s ds. Sytze Ypma en pastoraal werker Anne Marike Dijkstra. Na de dienst werd hij toegesproken door collega’s, familie en de voorzitter van de kerkenraad.

Ds. Bergstra begon in 1995 predikant van de Hervormde Gemeente. In zijn ambtsperiode is het Samen-Op-Weg-proces verder gegaan tot de fusie in 2010 zijn beslag kreeg en protestants Franeker verderging als Protestantse Gemeente Franeker. Sprekers noemden als belangrijkste kenmerken van ds. Bergstra zijn toegankelijkheid, het straatpastoraat – hij was een vaste gast bij de Hema en de AH – en zijn punctualiteit.

Ds. Bergstra is inmiddels verhuisd naar Leeuwarden, waar hij zijn vrije tijd vooral wil inzetten aan studeren, reizen en zijn vrijwilligerswerk in het Fries Museum.

De gemeente zwaaide haar predikant uit met een lied op de melodie van ‘God roept u broeders tot de daad’: De toekomst roept, het werk is klaar, de Luthersoep is op, in Ljouwert wacht een nieuwe taak: een Fries Museum job! En de bios is er om de hoek, in de Grote Kerk klinkt Bach, we wensen je daar Gods zegen toe en zwaaien je nu gedag!’