FNP’ers steken carbidploegen hart onder de riem

FRANEKER - Het behoud van de Friese plattelandstradities is een van de speerpunten waarmee de FNP stemmen hoopt te trekken bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op oudejaarsdag gaan politici met oliebollen langs carbidploegen om aanhangers van deze traditie een hart onder de riem te steken. Raadslid Sijbe Knol gaat vandaag samen met wethouder Jan Dijkstra naar Nij Altoenae en Deinum, maar carbidschieters in dorpen rond Franeker kunnen vandaag ook rekenen op FNP’ers die trakteren op oliebollen.

Door gemeentelijke fusies met nieuwe regels komen plattelandstradities zoals carbidschieten, optochten of kaatspartijen hier en daar in het gedrang. De FNP opent daarom een meldpunt voor klachten over doorgeschoten regelgeving.

Claim-cultuur

Een tweede oorzaak is volgens de FNP dat overheden zich op z’n Amerikaans willen indekken: niemand durft meer verantwoordelijkheid te dragen of te geven. ,,Vrijwilligerswerk wordt zo een bureaucratisch moeras,” laat Aant Jelle Soepboer uit Niawier weten.

Soepboer kwam in actie toen uit een brief van de gemeente Dongeradeel bleek dat het rijden van een jeugdoptocht met versierde wagens door de dorpen niet meer wenselijk was vanaf 2019. Oud-burgemeester Marga Waanders zegde daarna toe dat er naar haar mening in 2019 nog gereden moest worden en dat de traditie hoog op de agenda van de nieuwe raad moest komen.

Bitgum

Kaatsvereniging OKK in Bitgum moest van Waadhoeke opeens overal hekken neerzetten. Waadhoeke wilde ook het centraal inzamelen van kerstbomen opheffen. Wethouder Jan Dijkstra, FNP, verdedigde het collegevoorstel met als argument dat centraal inzamelen in de hele gemeente te duur zou worden. Een motie, ingediend door de FNP-fractie, zorgde ervoor dat de inzameling in het voormalige Franekeradeel op de oude voet wordt voortgezet en bekeken wordt of het mogelijk is dit door te voeren in de hele gemeente Waadhoeke.

Dure beveiligers in Marsums

Maar ook evenementen in Marsum leveren financieel niets meer op door de kosten van parkeerwachten en beveiligers die op last van de gemeente moeten worden aangetrokken. In dorpen in het voormalige Littenseradiel loopt de vergunningverlening niet soepel meer na de overname door Leeuwarden.

Al deze zaken maken veel los op het Friese platteland, tot aan een ‘stille tocht’ in Sint Nicolaasga toe waar een monster-carbidkanon symobolisch ten grave werd gedragen. De provinciale FNP roept mensen daarom op om regelgeving die dorpstradities in het voortbestaan bedreigt, te melden fia meldpunt@fnp.frl.