Kykdâg ateljee aTALjEA

St.-Jabik - Skilderes Talea Jansma hout open huus tidens de jaarlikse kykdâg in ateljee aTALjEA. Se sil hur Waddensee-kolleksy toane, die’t spesjaal maakt is foor ’t eerste lustrum fan hur ateljee in de Claes Barhoutstraat 1 in St.-Jabik.

In de gallery sil kûnstneres Hilde Roerdink-Berger hur plastiken tintoanstelle. Frou Roerdink is geboren in ’t Dútse Neuss, maar weunt al 40 jaar in Nederland, werfan 14 jaar in St.-Jabik. Naast filtwerk, beeldhouwen en ’t maken fan plastiken, hout Hilde Roerdink hur doende met ’t skilderen in ferkillende disiplines.

Met hur plastiken en skulpturen geeft se hur indrukken en emoasys, korte mominten of gedachten weer. De kûnstneres werkt met klaai, gips,pepier-masjee en tekstyl, maar ok met steen en steenachtige materialen.

De kykdâg is op sundeg 6, 13, 20 en 27 jannewary fan 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is fergeefs. Groepen en minderfaliden kinne ’n ôfspraak make foor ‘n ândere dâg; dan kontakt opnimme fia 06 57755231 of taleajansma@kpnmail.nl. Kines ônder begelaiding fan ’n groaten-een binne ok welkom.