Het jaar 2018 door de Zoeker

Franeker

De vraag van de redactie aan Fotokring de Zoeker was om voor het einde van het jaar een serie foto’s te selecteren met een thema. Als Fotokring denk je dan al snel na over datgenen wat zich in het afgelopen jaar heeft voorgedaan. De vraag aan de leden was: kom met foto’s met als thema een Terugblik op 2018.

Het afgelopen jaar was een jaar van vele festiviteiten in Friesland, zoals Leeuwarden Culturele Hoofdstad, maar ook nieuwe evenementen in , de Academiedagen, het plaatsen van de fontein. Al deze evenementen zorgden voor veel mensen van buiten.

De concrete vraag aan de leden was dan ook om een foto uit te zoeken van een evenement en de plek te tonen waar je trots op bent. De vraag stellen bleek gemakkelijker dan de uitvoering. Want hoe kun je je tussen alle foto’s die dit jaar zijn gemaakt, nog onderscheiden?

Binnen de Fotokring werken we graag aan thema’s maar daarnaast heeft iedereen ook zijn eigen passie in de fotografie. Tijdens de Academiedagen hebben we daar al een en ander van kunnen laten zien.

Informeel

Fotokring de Zoeker is in 2001 opgericht en heeft ongeveer achttien actieve leden. Op de maandelijkse informele bijeenkomsten op dinsdagavond worden ieders foto’s bekeken en besproken en worden tips uitgewisseld. Zo nu en dan worden er deskundigen uitgenodigd, foto-uitstapjes gemaakt of gewerkt aan een tentoonstelling.

De resultaten zijn te zien in de voormalige etalage van Ettema aan het Noord, in het restaurant van Woonzorgcentrum Saxenoord en in de gang bij de artsen van het gezondheidscentrum Hertog. Meer informatie: voorzitter@fotokringdezoeker.nl of per telefoon (0517-396801)

voorzitter