Ruim 640.000 euro subsidie voor restauratie beeldbepalende bruggen Harlingen

HARLINGEN - De provincie Fryslân heeft eind december een subsidie van ruim 640.000 euro toegekend voor de restauratie van de Oosterbrug, de Singelbrug en de Franekereindsbrug in Harlingen. Alledrie zijn beeldbepalende rijksmonumenten in de stad.

De toekenning is het directe gevolg van de start van de Monumentenstichting Harlingen in het najaar van 2015. De stichting heeft onlangs een vijftal rijksmonumenten in Harlingen in beheer gekregen van de gemeente Harlingen. Het bestuur van deze stichting, die zich inzet voor het behoud van rijksmonumenten in Harlingen, heeft als eerste activiteit het aanvragen van deze provinciale subsidie opgepakt. “De afgelopen jaren is er te weinig tijd, geld en aandacht geweest voor het restaureren van de drie bruggen bij Trebol, de Groote Sluis tussen de Noorderhaven en Rommelhaven en de Kleine Sluis tussen de Zuiderhaven en Rozengracht. Bovendien kwam de gemeente niet in aanmerking voor deze subsidie en de Monumentenstichting Harlingen wel”, aldus de stichting. Alle vijf monumenten hebben volgens de stichting de komende jaren een forse restauratie nodig, om ze ook voor de komende generaties te kunnen behouden. Het bestuur van Monumentenstichting Harlingen werkt momenteel aan onderhoudsplannen en restauratieplannen voor de genoemde monumenten. “Daarbij is de toegekende subsidie een forse steun in de rug, maar de gehele financiering is nog niet rond. Naar cofinanciering wordt gezocht middels fondsenwerving.” De stichting verwacht naar eigen zeggen van de gemeente Harlingen het resterende geld te ontvangen, om de restauratiebudgetten rond te krijgen.