Vogelwacht Franeker en Omstreken houdt jaarlijkse koekactie in Franeker en wijde omgeving

FRANEKER - De Vogelwacht Franeker en Omstreken houdt komende week haar jaarlijkse koekactie in Franeker.

Ook is de koekactie in de dorpen: Dongjum, Boer, Ried, Minnertsga, Tzummarum, Firdgum, Oosterbierum, Sexbierum, Tzum, Peins, Schalsum en Hitzum. De vrijwilligers gaan langs de deuren op 14, 15 en 16 januari. De opbrengst is onder andere voor het aankopen en onderhouden van nestkastjes, het houden van een jaarlijkse filmavond, een excursie en educatie.