Binnenstadsmanager Olaf Busch: 'Ondernemers bewust maken van hun positie'

FRANEKER - Binnenstadsmanager Olaf Busch heeft zijn netwerk bevraagd over hoeveel inwoners zij denken dat een toekomstbestendig recreatief winkelgebied nodig heeft.

Eind januari presenteert Busch de uitkomsten. Dan geeft hij ook zijn eigen visie. Met de vraag zegt de binnenstadsmanager te willen bijdragen aan de veranderende wereld van de detailhandel. “Dit soort vragen zijn interessant voor een stuk bewustwording bij ondernemers.” De ondernemers kregen vier antwoorden voorgelegd op de vraag hoeveel mensen zij denken dat er nodig zijn voor een toekomstbestendig recreatief winkelgebied: ‘meer dan honderdduizend plus evenveel uit de regio’, ‘meer dan vijftigduizend plus evenveel uit de regio’, ‘meer dan tienduizend plus evenveel uit de regio’ of ‘veel inwoners is fijn, maar een goede en vindbare ondernemer overleeft overal, laat staan een paar bij elkaar. Dus zelfs een klein dorp heeft kansen’. Busch zegt in een reactie benieuwd te zijn naar de antwoorden die gegeven gaan worden. Zelf heeft hij wel een idee, maar wil daar nu nog niet op ingaan. “De vraag is zijn er genoeg mensen of moeten ondernemers beter hun best doen. Dus een stuk bewustwording over de huidige positie.” Een jaar geleden peilde Busch al het antwoord op de vraag ‘waarop ondernemers zich moeten focussen in deze spannende retail tijden’. Busch: “Natuurlijk moet alles kloppen, maar de overgrote meerderheid ging voor investeren in samenwerking. Dat hoor ik natuurlijk graag als binnenstadsmanager. Steeds meer steden en dorpen proberen de toekomst van hun winkelgebied veilig te stellen. Maar hoe kansrijk is dat?” Zo gooide scheidend voorzitter Meerman van InRetail volgens Busch de knuppel in het hoenderhok, door te voorspellen dat er in heel Nederland nog maar plek is voor tien of twintig grote winkelsteden. In Noord-Nederland zou in die visie alleen de stad Groningen overblijven. Busch: “Mensen spreken elkaar nogal eens tegen. Daarom is het stellen van vragen zoals ik u heb gedaan interessant om mensen bewust te maken van de opgave die er ligt.”