Maritieme Academie Harlingen komt met nieuwe vmbo opleiding

HARLINGEN - De Maritieme Academie Harlingen start komend jaar met de vmbo opleiding scheeps- en jachtbouw. Ook de zusterschool in Noord-Holland, het Maritiem College IJmuiden, gaat de nieuwe vmbo-opleiding aanbieden.

De stap is genomen omdat volgens De koepelorganisatie Maritieme Academie Holland, voor West- en Noord-Nederland, er de komende jaren meer behoefte aan vakmensen voor scheeps- en jachtbouw zal komen. Gesprekken met het bedrijfsleven in deze sector bevestigen volgens de organisatie dat beeld. De nieuwe opleiding sluit aan bij de bestaande mbo-opleiding van ROC de Friese Poort in Sneek. "Naast de algemene vakken die ook gelden voor de maritieme opleidingen, zijn er zeer specifieke vakken. In het derde en vierde leerjaar komen leerlingen nadrukkelijk met de praktijk in aanraking. Scheeps- en jachtbouwbedrijven in onze provincie fungeren dan als leerbedrijf", zegt Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie Harlingen.