Eerste bijeenkomst jeugdgemeenteraad Harlingen in teken ecobekers en open discussie

HARLINGEN - De jeugdgemeenteraad van Harlingen komt vanavond om 19.30 uur voor het eerst bij elkaar in 2016. Er wordt dan gesproken over het gebruik van ecobekers tijdens de Visserijdagen.

Plastic bekers, die na elk groot evenement overal rondslingeren, geven overlast en zijn volgens de jeugdgemeenteraad een zeer ongewenste belasting voor het milieu. Daarom is in augustus bij de Visserijdagen gebruik gemaakt van ecobekers, waarvan compost kan worden gemaakt. Gemeente en Horeca (SEH) zeggen dat als een begin te zien en willen de inzameling dit jaar verbeteren. Gemeenschappelijke regelingen waarin gemeenten samenwerken noemt de gemeente Harlingen lastige zaken. "De gewone gemeenteraad stelt daar dan ook regelmatige vragen over. De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid in onze regio moet worden herzien als gevolg van gemeentelijke herindelingen." De 'gewone' gemeenteraad praat daar op 20 januari over. De jeugdgemeenteraad geeft vanavond een voorzet. Ook voert de jeugdgemeenteraad vanavond een open discussie over de vraag 'hoe kan Harlingen aantrekkelijker worden voor jongeren'. Nu verlaten veel jongeren Harlingen en keren vaak niet terug. Waarschijnlijk spelen ook plaatselijke omstandigheden daarbij een rol. "Kan de gemeente die plaatselijke omstandigheden beïnvloeden? Anders gezegd: moet er iets veranderen om jongeren aan Harlingen te binden." De vergadering, die in de raadszaal van het stadhuis is, begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar, belangstellenden zijn welkom.