Werkzaamheden Oosterpoortsbrug hervat, Franeker Waddenpoort krijgt vorm

FRANEKER - Aannemer Combinatie K. Dekker BV/Gebr. Reimert BV heeft het werk aan de Oosterpoortsbrug hervat. De werkzaamheden zijn onderdeel van Franeker Waddenpoort.

Begin december al zijn de damwanden geplaatst. Het werk wordt afgerond in mei met de plaatsing van de Oosterpoortbrug. De Oosterpoortsdam in Franeker heeft dan uiteindelijk plaatsgemaakt voor een brug met een doorvaarhoogte van tweeënhalve meter. De historische binnenstad moet op die manier beter bereikbaar worden voor watersporters. Volgens de gemeente Franekeradeel is het ook veiliger, doordat de beroeps- en recreatievaart gescheiden kunnen worden. De beroepsvaart volgt de route via de Stationsbrug en de recreatievaart gaat via de oude grachten.

Overige werkzaamheden

Ook de andere werkzaamheden van Franeker Waddenpoort worden steeds meer zichtbaar. Het programma moet niet alleen meer toeristen en waterrecreanten naar Franeker en omgeving trekken, maar ook de regionale economie versterken. Het totale programma kost 20,2 miljoen euro. Zo krijgt de vernieuwde Stationsbrug een doorvaarbreedte van zeventien meter is deze volgens de gemeente straks ook geschikt voor het grote scheepvaartverkeer. Ook biedt de brug een bredere toegang naar de stad en meer ruimte voor voetgangers. De herinrichting van de oost-zuid verbinding staat gepland van juni 2015 tot en met mei en van november tot en met februari 2017. Daarbij worden het Oud Kaatsveld en de Stationsweg opnieuw ingericht. Het werk aan de passantenplekken bij de Noordelijke Bolwerken duur tot en met tot en met februari. Terwijl Saakstra's Brêge in de periode van juni tot en met oktober wordt vervangen door een vaste brug, die geschikt is voor de kleine recreatievaart. Zo moet de stad voor de kleine recreatievaart altijd en zonder wachttijd toegankelijk worden. Saakstra's brêge is nu nog een handbediende brug.