Werkzaamheden Geuzengat Franeker hervat

FRANEKER - Zodra het weer het toelaat begint Enexis op korte termijn met het verdere herstel van het Geuzengat in het Bolwerk in Franeker.

Bij het uitgraven en herstellen werd begin november 2015 een gasbuis ontdekt, die de voortgang van de werkzaamheden belemmerde. Navraag leerde dat de gemeente Franekeradeel als eigenaar van het bolwerk met de netwerkbeheerder inmiddels in overleg is over het verleggen van de buis. Als Enexis het werk af heeft, kunnen de vrijwilligers door met het voltooien van het project dat vermoedelijk aan het begin van de zomer opgeleverd kan worden. Ondertussen is er al verlichting aangelegd in het reeds uitgegraven en herstelde deel. Als het project gereed is, kan dan in aansluiting op het wandelpad het Geuzengat worden bezichtigd, waarbij de privacy van de bewoners van het achterliggende pand gewaarborgd is. Het Geuzengat, een onderdeel van de oude vestingwerken rond Franeker, kwam in 2014 weer opnieuw in de belangstelling te staan bij wandelingen over de bolwerken tijdens de Agrarische Dagen. Het is de bedoeling dat door het bolwerk de oude toegang naar buiten wordt opengemaakt, zoals dat al eerder op foto’s uit 1907 is te zien. Daarbij wordt dan een aansluiting gemaakt op het wandelpad rond het bolwerk en een verbinding met de in de toekomst te realiseren aanlegsteigers in het kader van Franeker Waddenpoort.