VVD Waadhoeke is aanstaande

FRANEKER -  Volgende week dinsdag is de oprichtingsvergadering van de VVD-afdeling Waadhoeke. Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling in 2018 worden de afdelingen Het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel opgeheven. Die vormen samen de nieuwe VVD-afdeling Waadhoeke.

Het nieuwe zeskoppig bestuur heeft vertegenwoordiging uit alle voormalige afdelingen en gaat het eerste halfjaar voornamelijk gebruiken om alle voorbereidingen te treffen voor de herindelingsverkiezingen. Verder worden in die periode tevens de vier dorpen van Littenseradiel, Winsum, Spannum, Baaium en Wjelsryp, nog toegevoegd aan de afdeling.