Actie rondom zegels Poiesz voor onderzoek naar (dodelijke) stofwisselingsziekten

TZUMMARUM - Amerens Visser uit Tzummarum zamelt zegels van Poiesz in voor de actie Friesland voor Metakids. Deze organisatie zamelt geld in voor onderzoek naar (dodelijke) stofwisselingsziekten bij kinderen.

Jaarlijks jaar worden er achthonderd kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. De helft van hen wordt niet ouder dan 18 jaar. Een stofwisselingsziekte is zeer waarschijnlijk doodsoorzaak nummer een onder jonge kinderen, maar bij het grote publiek zo goed als onbekend. Onderzoek is het enige, dat uitzicht biedt op behandeling. Metakids zamelt geld in voor onderzoek. Het is een kleine organisatie. Van het geld dat de stichting inzamelt, gaat ongeveer vijfennegentig procent naar onderzoek, voorlichting en fondsenwerving. Visser is initiatiefnemer van Friesland voor Metakids. Samen met Carina Twerda heeft zij de actie uitgebreid. Ze proberen meer aandacht te krijgen voor stofwisselingsziekten. Ook willen zij zoveel mogelijk geld inzamelen voor de onderzoeken. Visser heeft zelf een zoon van zeven met een stofwisselingsziekte. De zegelactie werd bedacht door een moeder van een ziek meisje uit Drachten. Voor iedere volle spaarkaart krijgt Friesland voor Metakids 2,50 euro. “En zo zijn we allemaal acties aan het bedenken. We hopen dat we aan het einde van het jaar een mooi bedrag kunnen overmaken naar Metakids”, zegt Visser. Ondertussen heeft zij al zes verschillende inzamelpunten in de regio geregeld. Facebook: https://www.facebook.com/FrieslandvoorMetakids/?fref=ts

Inleveradressen

Zegels kunnen onder andere gestuurd of gebracht naar de: Swaerderwei 1a, 8851 EG in Tzummarum, W. Foppesstrjitte 20, 8808 HR in Dongjum, G. Schuilstraat 1, 8861 VJ in Harlingen en de Professor Camperstraat 43, 8801EG in Franeker, Buorren 26, 9044 MH Bitgum