Gemeenteraden stellen Waadhoeke officieel vast als naam fusiegemeente

FRANEKER - De gemeenteraden van Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en Littenseradiel hebben afgelopen week de naam Waadhoeke officieel vastgesteld als nieuwe naam van de fusiegemeente.

In plaats van de tijdelijke werknaam Westergo wordt vanaf nu de naam Waadhoeke gebruikt. Bij het gebruik van het nieuwe logo wordt de fusiehuisstijl met een kleine wijziging aangepast. Later in het fusietraject wordt een definitieve huisstijl voor Waadhoeke ontwikkeld, die de nieuwe gemeente na 1 januari 2018 gaat gebruiken. De naam Waadhoeke werd gekozen door de inwoners van de nieuwe gemeente. Zij dienden vorig jaar ruim vijfhonderd namen in voor de nieuwe gemeente. In de zomer nomineerde een naamgevingscommissie met daarin vertegenwoordigers van de vier gemeenten aangevuld met experts daarvan drie namen: Franeker, Nij-Westergo en Waadhoeke. Tijdens de eerste stemronde in september bleken de namen Nij-Westergo en Waadhoeke favoriet. Omdat geen van de namen een absolute meerderheid kreeg, volgde een tweede stemronde met Waadhoeke als winnaar.

Sjoukje Tijssen

De naam Waadhoeke is bedacht door de 56-jarige Sjoukje Tijssen uit Wjelsryp. Zij ontving een cheque van duizend euro voor een fiets naar keuze. De fusiegemeente ontstaat per 1 januari 2018 uit: Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en de dorpen Baaium, Spannum, Wjelsryp en Winsum uit Littenseradiel.