4 Havo in de gemeenteraad

FRANEKER -  De grote zaal van het gemeentehuis van Franekeradeel was donderdag goed gevuld met leerlingen uit HAVO 4 van AMS. De leerlingen kregen door ProDemos een uitgebreid programma over gemeentepolitiek aangeboden.

Na een gedegen uitleg over de taken en functies binnen de gemeente, werden de leerlingen aan het werk gezet met een rollenspel. Uit de klas werden twee wethouders, fractievoorzitters en gemeenteraadsleden van verschillende partijen benoemd. Hierna overlegden de verschillende fracties over actuele thema's. Ook werden tussen verschillende partijen al afspraken gemaakt. Na een toelichting van de wethouder kwamen de partijen met verschillende aanvullingen en aanpassingen van de wetsvoorstellen. Hierna werd er, net als bij de gemeenteraad, over de wet en alle aanvullingen en aanpassingen gestemd. Na de raadsvergadering was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wethouder Caroline de Pee, gemeenteraadsleden en de griffier waren aanwezig om het vragenvuur van de leerlingen te beantwoorden.