Al ruim 750 kinderboeken verspreid via kinderzwerfboekstation De Fijfskaar

ST - .JACOBIPAROCHIE - Sinds de opening op zaterdag 3 oktober 2015 zijn al ruim 750 kinderboeken via het kinderzwerfboekstation in sportcomplex De Fijfskaar in St.-Jacobiparochie op zwerftocht gegaan. De zwerfboeken zijn niet alleen meegenomen door kinderen van de basisscholen van Sint Jabik, ook  kinderen, die voor bijvoorbeeld uitwedstrijden in Sint Jabik komen voetballen, meedoen aan een scholentoernooi of kaatswedstrijd, nemen graag een leesboek mee uit de boekenkast.

Daarnaast zet ‘stationschef’ vrijwilligster Gerry Valkema uit Sint Jabik regelmatig doosjes met kinderboeken op strategische plekken, bijvoorbeeld in andere sportkantines en bij Slager Bijlsma in St.-Anne. Op deze promotiedozen staat uitgelegd wat het kinderzwerfboekenproject is én waar de dichtstbijzijnde kinderzwerfboekstations zijn: in Sint Jabik en Dronryp. Kinderzwerfboeken zijn boeken die kinderen en jongeren gratis kunnen meenemen om te lezen en daarna weer door te geven. Na het lezen kan het boek teruggezet worden in hetzelfde kinderzwerfboekstation, maar het boek doorgeven aan een ander óf op een plek neerleggen waar een ander kind het vindt, is nog leuker. Zo zwerft het leesboek van jonge lezer naar jonge lezer. Het kinderzwerfboekstation heeft een bijzondere mascotte. De pop van papier maché in kinderzwerfboekstation De Fijfskaar past zich steeds aan aan het thema in de boekenkast. Om de mijlpaal van 750 rondzwervende boeken te vieren, draagt hij nu een feesthoed. Een groot deel van de zwerfboeken in de kast gaan nu dus ook over feest: verjaardagen, trouwerijen, dorpsfeesten. De boeken die vrijwilligster Gerry Valkema uit St.-Jacobiparochie op zwerftocht stuurt, verzamelt zij samen met haar zus. Buren, dorpsgenoten, collega’s, vriendinnen: iedereen wordt gevraagd of ze nog ongebruikte kinderboeken hebben, die een tweede leven kunnen krijgen met het boekenproject. Regelmatig leggen Sint Jabuursters boeken in de speciale kist bij de voordeur van Gerry’s huis (Oosteinde 33). Ook heeft ze een enorme stapel onverkochte kinderboeken gekregen na de jaarlijkse ‘rommelmarkt’ van de kaatsvereniging én krijgt Gerry regelmatig gratis boeken mee van de kringloopwinkel in Sint Anne. Een kinderzwerfboekstation is geen bibliotheek. Het is een laagdrempelige en leuke manier om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met boeken. Een kinderzwerfboek is daarmee een promotiemiddel en visitekaartje. Kinderzwerfboeken zijn te herkennen aan een sticker op de voorkant en aan de binnenkant van het boek. Een boek dat als zwerfboek ingeschreven is op www.kinderzwerfboek.nl, heeft een uniek nummer dat op de sticker aan de binnenkant van het boek staat. Wanneer de vinders van een zwerfboek op de site aangeven waar zij het boek hebben gevonden, is de zwerftocht van een boek helemaal te volgen. Het invoeren van een kinderzwerfboek kan iedereen doen. Het project Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp. Het fonds vindt, dat er boeken moeten zijn voor álle kinderen. Lezen is namelijk cruciaal voor de ontwikkeling van ieder kind. In Fryslân zijn op dit moment negentien kinderzwerfboekstations. Naast het station in Sint Jacobiparochie zijn er stations op Terschelling en Ameland en in Akkrum, Balk, Dronryp, Franeker, Harlingen, Heerenveen, Oranjewoud, Sneek, Witmarsum, twee in Grou, twee in Oudega (Smallingerland) en drie in Leeuwarden. Voor meer informatie en de adressen van Kinderzwerfboekstations: www.kinderzwerfboek.nl.