Zingeving op recept

FRANEKER - 'Zingeving op recept' is een project van de stichting i.o. Zinportaal Fryslân. Deze stichting bestaat uit een aantal geestelijk verzorgers in de gezondheidszorg in Friesland en stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan een betere levenskwaliteit van mensen, het bevorderen van hun psychische gezondheid en verminderen van de zorgconsumptie.

Op 1 februari is bij de huisartsenpraktijk De Hertog een nieuwe vorm van begeleiding gestart: Zingeving op recept. Huisartsen en andere zorgverleners kunnen patiënten doorverwijzen naar een geestelijk verzorger van de stichting Zinportaal Fryslân. Het gaat daarbij om begeleiding bij levensvragen, ziekte en eindigheid of om begeleiding van naasten en mantelzorgers bij het ziekteproces of rouwverwerking. Wat zijn levens- of zingevingsvragen?  Een paar voorbeelden: Waarom overkomt mij dit? Hoe moet ik nu verder? Wat heeft mijn leven nog voor zin? Welke keuzes moet ik maken? Ben ik anderen niet alleen maar tot last? Dit zijn vragen die opkomen als het leven op z’n kop staat, als alles minder vanzelfsprekend is dan het was of bij het naderend levenseinde. Ondersteuning vanuit de eigen levensbeschouwing of spiritualiteit van de patiënt kan dan belangrijk zijn. Aandacht en zorgvuldig luisteren kunnen mensen helpen om zelf weer het spoor in het leven terug te vinden. Geestelijk verzorgers zijn hiervoor opgeleid en toegerust. De geestelijk verzorgers die meedoen zijn Lutske Harmsma, vrijgevestigd geestelijk verzorger en coach/intervisiebegeleider en Roger Wind, emeritus predikant en supervisor en tot vorig jaar geestelijk verzorger bij  GGZ Friesland. De begeleidingsgesprekken vinden doorgaans plaats bij de patiënt thuis of in de praktijk De Hertog. De aanmelding gaat via de huisarts. Tijdens de pilot, die loopt tot 1 augustus 2016, worden geen kosten in rekening gebracht.