CBS Mooitaki op excursie naar bakkerij Friso

BITGUMMOLE - Groep één van CBS Mooitaki uit Bitgummole heeft zich de afgelopen weken bezig gehouden met het thema beroepen.

Tijdens de lessen werd er gesproken over verschillende beroepen zoals: de bakker, brandweerman, conducteur, buschauffeur en bijvoorbeeld kapper. Naast de reguliere lessen gingen de kinderen ook op excursie, zoals naar bakker Friso.