PvdA, Harlinger Belang en CDA willen raadsbijeenkomst over REC

HARLINGEN - De raadsfracties van de PvdA, Harlinger Belang en het CDA willen een raadsbijeenkomst over de Reststoffen Energie Centrale (REC). Zij hebben vandaag een schriftelijk verzoek ingediend bij de gemeente Harlingen.

Aanleiding voor het verzoek zijn de meetresultaten van het dioxine-onderzoek bij de REC en de inde ogen van de drie partijen gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. Onlangs bleek volgens de partijen dat bij de afvalverbrander van Omrin in de maand oktober 2015, als gevolg van opeenvolgende storingen, een grote hoeveelheid dioxine zou zijn uitgestoten. Als het aan de coalitiepartijen ligt, worden bij deze bijeenkomst ook de provincie Fryslân, de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), de REC en de Begeleidingscommissie van de REC uitgenodigd. De partijen zeggen ervan overtuigd te zijn dat deze instanties gelet op hun betrokkenheid bij de volksgezondheid en de veiligheid van de leefomgeving van de inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum, een positieve bijdrage aan deze raadsbijeenkomst kunnen leveren en verwacht dat zij hiertoe bereid zijn.