Veel animo nieuwe brugklassers voor doemiddag AMS

FRANEKER - Meer dan honderdvijftig kinderen uit groep acht van diverse basisscholen hebben de tweede doemiddag van de AMS uit franeker bezocht.

De toekomstige brugklassers maakten daarbij kennis met het voortgezet onderwijs. Zo volgden zij de theorievakken aardrijkskunde, Engels of wiskunde. Ook stonden er praktische vakken op het programma, zoals turnen bij lichamelijke opvoeding, een filmpje maken bij een project of een tol maken bij techniek.