Bewoners Froonackerflat spreken tijdens raadsvergadering in over komst vluchtelingen

FRANEKER - De bewoners van serviceflat Froonacker gaan donderdag inspreken tijdens de raadsvergadering. Zij willen dan hun bezwaren uiten tegen de komst van een mogelijke opvanglocatie in het aangrenzende voormalige Hotel De Valk.

Dan bieden de bewoners ook de handtekeningen aan die zij ophaalden om de opvang in het failliete hotel tegen te houden. Volgens de bewoners zijn zij door de gemeente en het COA voor het blok gezet, omdat zij via de media moesten vernemen dat er plannen zijn om tweehonderd vluchtelingen op te vangen in Hotel De Valk. Daarnaast viel er een brief op de brief op de mat met daarin de mededeling dat het college van B&W medewerking wil verlenen aan de opvang. De handelwijze die de gemeente Franekeradeel en het COA hanteerden steekt de bewoners naar eigen zeggen. Om die reden startten zij vorige week woensdag een handtekeningenactie. Die werd binnen een mum van tijd ondertekend door nagenoeg alle ruim honderdveertig bewoners van de Froonackerflat. “De mensen die hier wonen zijn bijna allemaal zeventig jaar en ouder en zitten in de laatste fase van hun leven. Het is onmenselijk hoe de gemeente omgaat met ons als bewoners. Dat staat ons tegen. Vandaar dat wij in actie komen. Wij zijn het er honderd procent mee eens dat de vluchtelingen moeten worden opgevangen. Maar waarom moet dat hier en kan dat niet elders”, vraagt Schelte Postmus (70) zich af. Samen met de huurdersvereniging kwam hij in actie om de bewoners te mobiliseren. “Die waren er blij mee. Sommigen zijn echt in paniek. Zo kwam mijn 99-jarige halfblinde buurvrouw bij mij. Zij kon er niet meer van slapen. Dat is slechts één van de vele voorbeelden.” Postmus, die samen met de 69-jarige Anthoon Talhout spreekt namens de bewoners, zegt te vrezen voor overlast als de vluchtelingen er eenmaal zitten. “Er is hier namelijk niets te doen. Wat als de vluchtelingen zich gaan vervelen? Gaan zij dan rondhangen? Bovendien, elke verdieping is afgesloten door een nooddeur die uitkomt in Hotel De Valk. De vluchtelingen kunnen daar zelf ook bijkomen. En ja, daar maken wij ons met zijn allen toch wel zorgen over. Wij hopen dat de gemeente luistert naar onze bezwaren. Want wij als ouderen hebben alles al meegemaakt en krijgen dan ook nog eens dit op ons dak. Daar protesteren wij tegen.”

Huurdersvereniging Franeker

Ook bij de Huurdersvereniging Franeker doet de handelwijze van de gemeente en het COA de wenkbrauwen fronzen. Zij moesten eveneens via de media van de plannen vernemen. “Daardoor lopen wij nu achter de feiten aan. Komende week hebben wij met Accolade een gesprek om te zien wat er mogelijk is. Daarnaast steunen wij de bewoners. De vraag is namelijk hoe gaat de mogelijke komst van vluchtelingen samen met de Froonackerflat. En zal er bijvoorbeeld sprake zijn van geluidsoverlast”, zegt Marinus Duyzer, voorzitter van de Huurdersvereniging Franeker. Volgens Duyzer heeft de gemeente bij haar beslissing gekozen voor geld in plaats van bewoners. Daarbij wordt in zijn ogen niet alleen de Froonackerflat getroffen, maar ook de bewoners van It Ankerplak. “Als er niks gebeurt, gaat het door. Het is triest dat bewoners worden overvallen zonder inspraak vooraf.” De huurdersvereniging zegt nu haar hoop te hebben gevestigd op de politieke partijen. Van de partijen zegt Duyzer te willen weten of en wat zij er aan gaan doen. “Ook dat is de omgekeerde wereld. Want in plaats van dat de politiek contact zoekt met ons, moeten wij contact zoeken.”

Gemeente Franekeradeel en Accolade

In een reactie zegt woordvoerster Irene Willems van Accolade dat ook zij niet vooraf geïnformeerd zijn en de berichten vernamen via de media. Directeur Rein Swart heeft ondertussen contact gehad met de bewoners van de Froonackerflat over de situatie en heeft aangeboden om langs te komen. “Wij wachten nu op een uitnodiging. Dat is hoe wij er instaan”, zegt Willems. Eerder al liet burgemeester Eduard van Zuijlen weten de bewoners pas te informeren als de onderhandelingen met het COA zijn afgerond. Overigens is niet bekend of de opvang er daadwerkelijk komt en wanneer dat ingaat. Het gebouw waarin Hotel De Valk zat moet nog worden verkocht. De overnamekandidaat is De Bouwhuis Groep uit Apeldoorn die ook in enkele leegstaande panden in Twente noodopvang voor vluchtelingen exploiteert. Die moet het pand dan nog wel geschikt maken voor opvang. Overigens noemt het college het woongenot van de bewoners van de Froonackerflat wel een aandachtspunt. Ook met de leerlingen en ouders van de school AMS in Franeker wordt nog contact gezocht. “Voorafgaande aan het besluit wil het college weten hoe de raad er over denkt. Maar in principe heeft het college een positieve intentie om in de raadsvergadering van 25 februari in te stemmen met de opvang in Hotel De Valk”, zegt Martine Kooistra, woordvoerster bij de gemeente Franekeradeel.