Lindebomen centrum Franeker krijgen snoeibeurt

FRANEKER - De lindebomen in het centrum van Franeker krijgen van 15 tot en met 24 februari een snoeibeurt. Het gaat om de bomen langs de: Zilverstraat, Godsacker, Heerengracht, Schilkampen, Schilbanken en de Academiestraat.

Zonder ingrijpen dreigen de karakteristieke lindebomen langs de grachten in het centrum volgens de gemeente Franekeradeel uit het straatbeeld te verdwijnen. Het snoeiwerk hoort bij het actieplan van de groenprojecten die in 2015 in Franeker gerealiseerd zijn. Volgens de gemeente is de conditie van de betreffende bomen de afgelopen tien jaar sluipenderwijs verslechterd. "Verschijnselen hiervan hebben we in de Zilverstraat gezien. Tijdens de warme zomer dreigden deze bomen te verdrogen. Met moeite konden hier de bomen gered worden door ze van alle takken te ontdoen." Door een geringe voedingsbodem en de beperkte wortelruimte blijkt dat de afgelopen jaren uitval is opgetreden. Om die reden zijn de lindebomen langs het Noord en langs een stuk van de Eise Eisingastraat al vervangen. Hier bleek de situatie het slechtst te zijn. Om de resterende bomenrijen te behouden moeten de lindebomen langs de overige delen van de grachtengordel vormsnoei ondergaan. Daarmee wordt volgens de gemeente de conditie van deze bomen verbeterd, omdat de omvang van het wortelgestel en de kroon meer in evenwicht wordt gebracht. "Na het snoeien kunnen de wortels het bladerdek beter voorzien van water en voedingsstoffen. Daarmee wordt de levensduur van de bomen aanzienlijk verlengd. De kans dat er daarna nog bomen afsterven wordt flink gereduceerd."

Afgesloten

Tijdens het snoeien zijn wegvakken voor een dag of een halve dag gestremd. 's Avonds wordt de weg weer vrijgesteld. Bewoners en bedrijven langs de grachten krijgen nog bericht van deze activiteiten.