Subsidieaanvraag voor cultuur mogelijk vanuit Sangers van den Biezenfonds

FRANEKER - Wie dit jaar een culturele activiteit houdt in de gemeente Franekeradeel maakt kans op een bijdrage uit het Sangers van den Biezenfonds.

Vanaf vandaag tot en met 24 maart kan hiervoor een subsidieaanvraag worden ingediend bij de gemeente. Het fonds is bedoeld voor culturele activiteiten met een eenmalig karakter in de gemeente Franekeradeel. Bij het toekennen van bijdragen gaat de voorkeur uit naar culturele activiteiten waaraan inwoners van de gemeente actief kunnen meedoen. In 1969 schonk mevrouw H.W. van den Biezenbos (weduwe van de heer T. Sangers) een legaat aan de gemeente Franekeradeel. Dit legaat heet Sangers van den Biezenbos. Hiermee beschikt de gemeente over een fonds voor culturele doeleinden.