Nieuwe vaarroute Harlingen door vernieuwing brug over De Ried

HARLINGEN - Harlingen is dit jaar een nieuwe vaarroute rijker. De duiker bij De Spiker over De Ried wordt vervangen door een brug, zodat bootjes komende van het Van Harinxmakanaal via De Ried naar de Franekertrekvaart kunnen varen en andersom.

Met de vervanging van de brug krijgen de vele bootjesliefhebbers in Harlingen en omgeving weer een nieuwe vaarroute tot de beschikking. Het vervangen van de duiker voor een brug is al jaren een grote wens voor het collegebestuur. De nieuwe brug heeft een doorvaarthoogte van 1,70 meter en doorvaartbreedte van vier meter. De brug wordt in twee fases geplaatst, zodat het verkeer tijdens de werkzaamheden zonder al te veel hinder De Ried over kan steken richting De Spiker. De brug is in september klaar. Het plaatsen van de brug is onderdeel van het voormalige Friese Merenproject. Vijftien jaar lang werkte de provincie Fryslân met gemeenten en andere partijen aan het aantrekkelijker maken van de watersport in Fryslân. In 2016 en 2017 worden de laatste projecten opgeleverd. Naast de brug over De Spiker, zijn er al verschillende andere Friese Merenprojecten in Harlingen gerealiseerd, bijvoorbeeld het Havenplein, de Prinsenstraat en de werkzaamheden in de Willemshaven.