Extra informatieve raadsvergadering over Reststoffen Energie Centrale

HARLINGEN - Op verzoek van de fracties van Harlinger Belang, PvdA en CDA wordt er een extra informatieve raadsvergadering gehouden over de Reststoffen Energie Centrale.

Deze openbare vergadering is op maandag 22 februari vanaf 19.30 uur in Trebol (Zuidoostersingel 1 te Harlingen). Aanleiding tot deze extra informatieve raad zijn de uitkomsten van de meetresultaten van het dioxine-onderzoek bij de Reststoffen Energie Centrale (REC) over de maand oktober die fors hogere waarden lieten zien. Vertegenwoordigers van de provincie, de FUMO, de GGD, de REC en de Begeleidingscommissie zijn aanwezig om vragen te beantwoorden die er leven binnen de raad. Ook wordt de mogelijkheid geboden om in te spreken. Wie daar gebruik van wil maken kan zich aanmelden voor donderdag 18 februari tot 17.00 uur bij de raadsgriffier, mevrouw J.T. Jansen via 0517-492339 of per mail via griffie@harlingen.nl.