Herplantproject lei-iepen in het Bildt

SINT ANNAPAROCHIE - De Stichting Iepenwacht Friesland (SIF) heeft samen met de gemeente het Bildt een herplantproject opgezet voor lei-iepen.

Het is de bedoeling om lei-iepen zoals deze bij particulieren op hun erf stonden terug te planten. Deze bomen zijn van cultuurhistorisch belang. Particulieren die wonen aan de Oude- en Nieuwebildtdijk kunnen zich opgeven voor de aanplant van maximaal drie lei-iepen. Bij voldoende deelname komt er een informatiebijeenkomst, waarbij de mensen die zich hebben opgegeven worden uitgenodigd. Opgeven kan tot 31 maart via info@iepenwachtfryslan.nl. Via dat mailadres is ook meer informatie te krijgen. Na opgave wordt er contact opgenomen om de betreffende locatie te beoordelen. Mocht u nog nadere informatie willen dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de SIF, de heer G. Dam, via telefoonnummer 06-1524 7461. Ook kunt u informatie opvragen bij de gemeente het Bildt via de heer J. van Buiten: 0518-409 234 en j.vanbuiten@hetbildt.nl.