Federatie van Buurt- en Belangenverenigingen Franeker neemt initiatief tot preventieve whatsapp-groepen

FRANEKER - De Federatie van Buurt- en Belangenverenigingen Franeker (FBBF) heeft het initiatief genomen om in Franeker buurtpreventie via whatsapp te organiseren en daarbij het aanspreekpunt te willen zijn.

De FBBF zegt ook de wijken te willen betrekken die ondertussen al gestart zijn met het initiatief. Daarnaast ondersteunen de politie en gemeente Franekeradeel ondersteunen het plan. Recent nog zijn het Hamburgerrak en ’t War gestart met de whatsapp-groep. Daarnaast wordt er momenteel in het Schalsumerplan gewerkt aan de oprichting van een dergelijke groep. De FBBF is met de groepen gestart vanwege een inbraakgolf in Franeker van enige tijd geleden. Ook Albert Nauta, bestuurslid van de FBBF, werd daarvan het slachtoffer. “Vandaar mijn drive om met whatsappgroepen te starten. Er gaat een preventieve werking vanuit. Daar gaat het ons om. Wel moet de groep in de wijk kenbaar worden gemaakt via borden en stickers, zodat inbrekers weten dat er bij wijze van spreken duizend paar ogen op hen gericht zijn.” De whatsapp-groepen zelf zijn een landelijke trend. Daarbij wordt veelvuldig Tilburg als voorbeeld genoemd. In die stad deed de universiteit onderzoek in de 38 wijken die er zijn. Uit het onderzoek bleek dat dankzij de whatsapp-groepen het aantal inbraken over een langere periode met vijftig procent afnam. Voor aanmelding en meer informatie: whatsappfraneker@gmail.com.