CDA wil maatregelen omtrent fysieke vervlechting Froonackerflat en Hotel De Valk

FRANEKER/SINT - ANNAPAROCHIE - Het CDA wil dat eerst aanvullende maatregelen komen voordat zij instemmen met noodopvang in Hotel De Valk. Wel zegt het CDA dat ook Franekeradeel haar steentje moet bijdragen rondom de vluchtelingenproblematiek.

Voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdagavond kregen alle fractievoorzitters een rondleiding door de locatie van de mogelijke noodopvang in Franeker. Ook de aangrenzende serviceflat Froonacker werd bezocht. CDA-fractievoorzitter Anton Wijkhuijs noemt de fysieke vervlechting van de beide gebouwen “problematischer dan gedacht.” Het CDA heeft tijdens de raadscommissie om die reden afgedwongen dat er aanvullende maatregelen komen, voordat er een eventueel positief besluit wordt genomen. Burgemeester Van Zuijlen zegde daarbij geluidswerende maatregelen toe voor wat betreft de hotelkamers die meteen onder de seniorenappartementen van Froonacker liggen. Overige argumenten van de bewoners, zoals angsten en onzekerheid over veiligheid zei Wijkhuijs ook te begrijpen. “Vluchtelingen zijn echter vooral gewone mensen, maar wel met andere gewoonten en in meer of mindere mate getraumatiseerd.”

AZC Sint Annaparochie

Dat laatste bleek ook tijdens het bezoek donderdagmiddag op het AZC in Sint Annaparochie. Die opvang bestaat uit caravans en barakken. "Het is hier geen vrolijke boel", zegt Rinze Kooistra, hoofdonderwijzer op de basisschool van het AZC. “Van spanningen onderling, incidenten of andere conflicten tussen verschillende geloofsgroepen is geen sprake.” Ook uit het dorp Sint Annaparochie komen volgens Kooistra geen noemenswaardige klachten. “Wel moeten de Sint Annabuursters op dinsdag soms in de rij staan bij de pinautomaat. Dinsdags krijgen de bewoners hun leefgeld. Dat geld wordt niet alleen bij de Aldi en de Action besteed, maar ook de andere winkeliers profiteren van de ruim vierhonderd vluchtelingen.”