Huurdersvereniging Franeker 'gelooft woorden gemeente over veiligheid en overlast bij opvang niet'

FRANEKER - De Huurdersvereniging Franeker zegt er niets van te geloven dat de gemeente Franekeradeel haar bezwaren begrijpt rondom de mogelijke opvang van vluchtelingen in het voormalige Hotel De Valk.

“Ik heb nog nooit meegemaakt dat een raad en een burgemeester meteen na een inspraakronde voorstellen kunnen neerleggen. Bij mij overheerst dan ook het gevoel dat de bijeenkomst van afgelopen donderdag over de noodopvang voor de bühne was”, zegt Marinus Duyzer, voorzitter van de Huurdersvereniging Franeker. Samen met de bewoners van de Froonackerflat sprak de huurdersvereniging in tijdens de raad. Daarbij uitten zij hun zorgen over de veiligheid en mogelijke overlast van de noodopvang in het aangrenzende failliete hotel. Duyzer: “Voor wat betreft de veiligheid bij onder andere de nooduitgangen die beide gebouwen met elkaar verbinden zijn wij met de betrokken partijen nog in gesprek. Maar als je hoort dat vluchtelingen per persoon vijf vierkante meter opvang krijgen, kun je jezelf wel voorstellen dat zij naar buiten gaan voor frisse lucht met alle mogelijke gevolgen qua overlast van dien.” Ook voor wat betreft de inzet van politie zegt Duyzer zich zorgen te maken. “Er zijn ’s avonds twee agenten die heel Franekeradeel moeten bestrijken. Dus veiligheid lijkt mij wat dat betreft een heel rekbaar iets.” Terwijl ook het voornemen van de gemeente om isolatie aan te brengen tegen geluidsoverlast op weinig begrip kan rekenen. “Je kunt isoleren wat je wilt. Maar geluid blijf je altijd horen.”

Gesprek met Accolade

De huurdersvereniging zegt nu in gesprek te zullen gaan met Accolade om te kijken of en wat zij gaan doen. Duyzer: “Daarnaast is het afwachten of de verkoop van Hotel De Valk doorgaat. Daar valt en staat alles mee.”