Toneelstuk Jiskebakky’s van het Frysk Selskip Arum in première

ARUM - Het Frysk Selskip Arum speelt 20 en 21 februari vanaf 20.00 uur het stuk de 'Jiskebakky’s' bij De Gekroonde Leeuw in Arum. De première was zaterdag.

Het stuk is geschikt voor jong en oud en geschreven door Tjerk Kooistra uit Weidum. De regie is in handen van Lieuwe Tolsma uit Arum. Voor alle informatie en kaartverkoop die de website van het Frysk Selskip Arum. (Foto's Klaske Elzenga en Johan de Schiffart/Dual Fotografie)