Raad wil garanties rondom veiligheid bij opvang vluchtelingen in Hotel De Valk

FRANEKER - De raadsvergadering over de noodopvang van tweehonderd vluchtelingen in Hotel De Valk in Franeker is donderdagavond rustig verlopen.

Bij de vergadering bleek dat het grootste struikelblok voor het college van B&W en de raad het vraagstuk vormt hoe de Froonackerflat en de noodopvangplek in het aangrenzende Hotel De Valk samen te laten gaan. Een meerderheid van de raad liet doorschemeren akkoord te gaan met de opvang, als er garanties komen voor de veiligheid en het woongenot van de bewoners van de Froonackerflat. Het college liet eerder al weten positieve intenties te hebben, maar eerst te willen weten hoe de raad er over denkt. In de raadsvergadering van 25 februari wordt een definitief besluit genomen. Hoewel er vooraf de nodige commotie was en de gemeente had gevraagd om op tijd te komen vanwege verwachte drukte, was er voor iedereen plaats. Wel was er voor de zekerheid politie op de been gebracht. Zowel binnen-, als buiten het gemeentehuis van Franekeradeel ging het er gemoedelijk aan toe. Ook qua insprekers viel het mee. In totaal tien insprekers namen het woord. Er zou nog een elfde inspreker zijn. Die was voor het plan. De persoon in kwestie had zich echter teruggetrokken. Onder de sprekers waren onder andere de huurdersvereniging Franeker en de bewoners van de Froonackerflat. Die flat grenst aan het failliete Hotel De Valk. De ouderen die in de serviceflat wonen vrezen geluidsoverlast en zijn bang voor hun veiligheid, omdat de Froonanackerflat vanuit het hotel is te bereiken via nooddeuren. Ook vanuit de wijk Hamburgerrak kwam kritiek. Die wijk grenst aan Hotel De Valk en stelde dat er in de wijk al genoeg in haar midden heeft met de GZZ, Talant en de Kuno van Dijkstichting. De gemeente zocht eerder zelf al contact met de AMS. Die school staat er positief in. Waarbij de school bovendien kansen ziet. (Foto's Marcel Teensma)