Aanvraag erkenning Bildts als minderheidstaal aangeboden aan Lutz Jacobi en Nils Torvalds

OUDEBILDTZIJL - De aanvraag voor de erkenning van het Bildts als minderheidstaal wordt vrijdag 19 februari aangeboden aan Lutz Jacobi, vice-voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken.

De overhandiging vindt plaats om 12.30 uur plaats in De Aerden Plaats in Oudebildtzijl. De gemeente het Bildt vraagt met de erkenning minister Plasterk de Bildtse taal toe te voegen aan de lijst van beschermde talen in Hoofdstuk II van het Europees Handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden van de Raad van Europa. Namens de provincie Fryslân is gedeputeerde Sietske Poepjes aanwezig. Vervolgens wordt de aanvraag overhandigd aan Nils Torvalds, voorzitter van de commissie 'Minorities' van het Europees Parlement. Torvalds is die dag op werkbezoek in Friesland. Hij is gast van het Europeesk Buro foar lytse talen (EBLT). Daarna wordt het complete dossier naar de Raad van Europa verstuurd. Torvalds laat zich gedurende de ochtend informeren over het Bildts als streektaal en hoe deze taal zich in het dagelijks leven uit. Er wordt ook een bezoek gebracht aan basisschool ’t Fonnemint in Sint Annaparochie, waar een Bildtse les wordt gevolgd. Torvalds is als Europarlementariër lid van de commissie 'Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs'. Die commissie behartigt de belangen van onder andere minderheden in Europa.

Drietalige gemeente

De gemeente het Bildt is een drietalige gemeente. Naast Nederlands en Fries wordt er ook Bildts gesproken, geschreven en al ruim zesendertig jaar onderwezen in het basisonderwijs. Voor de bescherming en ondersteuning van het Bildts zorgt momenteel de gemeente. De gemeente het Bildt zegt dit niet te kunnen blijven doen, want met ingang van 1 januari 2018 gaat het Bildt op in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Binnen de nieuwe gemeente zijn de Bildtstaligen een kleine minderheid zijn.