AGENDA | Tal van activiteiten in de regio

FRANEKER - De komende periode zijn er weer tal van activiteiten in het verspreidingsgebied van de Franeker courant.

Hieronder vindt u de agenda. 20 februari, 20.00 uur: blijspel ‘Om te stellen sa leaf’ door toneelvereniging It sil heve uit Schingen-Slappeterp in dorpshuis Op Healwei. Voorverkoop via T. Roest: 0518-452061. 21 februari, 15.00 uur: optreden van blokfluitisten Duo Oriana in de Aerden Plaats in Oudebildtzijl. Er geldt entree. Kaarten via en meer informatie via www.aerdenplaats.nl. 21 februari, 15.00 uur: optreden cabaretier Arie Vuyk in de Ioannis Teatertsjerke in Wier met ‘Alles en de rest’. Er geldt entree. Kaarten via 0518-471123 of s.sevenster@hetnet.nl. 21 februari, 19.30 uur: jeugddienst baptistengemeente Maranatha met Nederlandse samenzang door Rutger en Athalja. 23 februari, 19.30 uur: Alzheimer Café in woonzorgcentrum Saxenoord. Verliesdeskundige Henriëtte Doosje gaat in op het thema 'omgaan met rouw'. 23 februari, 19.30 uur: workshop enten door Groei en bloei, afdeling Franeker. De workshop is bij De Skûle Welzijn aan de Godsacker 35 in Franeker. Opgave voor 22 februari bij Tseard Oosterhof via 0517-231861 oftseard23@live.nl. Deelnemers wordt gevraagd zelf een scherp mes mee te nemen. 24 februari, 19.45 uur: bijeenkomst Vrouwen van nu, afdeling Franekeradeel in recreatiecentrum Bloemketerp in Franeker. Gastspreker is Peter R. Hein. Hij iskunstenaar en schrijver van het boek De Onderduikers. Iedereen is welkom. Er geldt entree. 24 februari, 20.00 uur: open avond stichting Uit de Bron van Christus bij Hotel Zeezicht in Harlingen. 25 februari, 20.00 uur: raadsvergadering Franekeradeel met besluitvorming college van B&W over komst noodopvang in Hotel De Valk in Franeker. 27 februari, 10.00 en 14.00 uur: rondleidingen door de chocoladefabriek en de kloosterboerderij in Achlum. Het startpunt is bij de fabriek op de Monnikenweg 20. Er geldt entree. Opgave wordt aangeraden en kan tot 25 februari via rondleidingachlum@gmail.com.