Projectgroep Binnenstadsmanagement Franeker van start

FRANEKER - De Projectgroep Binnenstadsmanagement is van start gegaan.

In de projectgroep worden alle zaken besproken die belangrijk zijn voor het versterken van de historische binnenstad van Franeker. De projectgroep gaat zaken benoemen die aangepakt moeten worden en zorgt ervoor dat deze zaken ook worden opgepakt. De deelnemers zijn een afspiegeling van de detailhandel, de horeca, de dienstverlening, de culturele sector en de gemeente. Ook is er een spreiding over de Dijkstraat, de Gracht, de Voorstraat en de bronpunten net buiten de bolwerken. Handel en Nijverheid, De Ster, de winkeliersverenigingen (clusters), de Commerciële Club en de gemeente Franekeradeel zeggen op deze manier hun acties optimaal op elkaar te kunnen afstemmen.