Inloopbijeenkomst bij Franeker Management Academie over ontwikkelingen Franeker Waddenpoort

FRANEKER - De gemeente Franekeradeel houdt 24 februari een inloopbijeenkomst omtrent de werkzaamheden voor Franeker Waddenpoort.

Ook de provincie Fryslân en het Consortium Stationsbrug Franeker (CSF) zijn aanwezig. De bijeenkomst is van 17.00 tot 19.30 uur bij de Franeker Management Academie aan het Oud Kaatsveld 2 in Franeker. Bij de werkzaamheden is er onder andere aandacht voor de huidige ontwikkelingen die van invloed zijn op de op de fasering en planning. Bij de inloopbijeenkomst wordt daarbij ingegaan op wat dit betekent voor bewoners en de bereikbaarheid van Franeker. Voor vragen kan er contact worden op genomen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Franekeradeel via 14 0517 en via info@franekeradeel.nl.