Drukke avond voor raad met noodopvang en sociaal domein

FRANEKER - Het belooft donderdag een drukke avond te worden voor de raad van de gemeente Franekeradeel. Er wordt dan niet alleen beslist over de noodopvang. Ook het sociaal domein komt aan bod.

Of er net als de vorige keer ook nu weer extra veiligheidsmaatregelen worden genomen vanwege de eventuele noodopvang in het voormalige Hotel De Valk, liet een woordvoerder in het midden. “We houden in elk geval net als altijd alle opties open. Overigens is er geen inspraak meer.” Bij de raadsvergadering van donderdag neemt het college van B&W van de gemeente Franekeradeel het definitieve besluit over de noodopvang van vluchtelingen. In principe heeft het college positieve intenties om tweehonderd vluchtelingen op te vangen in het voormalige Hotel De Valk. Het grote struikelblok was de vervlechting van de vluchtelingen met de aangrenzende serviceflat Froonacker. Onduidelijk is hoe de stand van zaken daar momenteel van is. Duidelijk is wel dat de Huurdersvereniging Franeker er alles aan heeft gedaan om de bewoners te helpen. Het besluit zelf bij de vergadering, die om 20.00 uur begint en openbaar is, is in principe een hamerstuk.

Sociaal domein

Aansluitend is er nog een raadscommissie. Daarin wordt gesproken over het sociaal domein. De colleges van de fusiegemeenten Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt adviseren Waadhoeke om het sociaal domein pas per 2020 onder te brengen bij de nieuwe gemeente. De colleges stellen de gemeenteraden voor om dit advies op te nemen in de fusiedocumenten voor Waadhoeke. Volgens de colleges is een reorganisatie van het sociaal domein in 2018, als Waadhoeke een feit is, niet wenselijk. Om de werkbaarheid tot 2020 zo optimaal mogelijk te maken, wordt wel voorgesteld om de beleidsvoorbereiding nog dit jaar weer terug onder directe aansturing van de gemeenten te laten vallen. Hiertoe moet dan wel de gemeenschappelijke regeling worden aangepast. Door de recente decentralisaties is het sociaal domein de kernactiviteit geworden van de lokale overheid. Hiermee zijn ook de meest kwetsbare inwoners afhankelijk geworden van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.