Wantrouwen overheerst bij informatieavond over afvaloven

Harlingen - De op verzoek van Harlinger Belang, PvdA en CDA gehouden extra informatieve raadsvergadering van maandagavond in Trebol werd gekenmerkt door een forse portie wantrouwen naar alle betrokken instanties.

Het was al de tweede drukbezette avond over dit onderwerp met ditmaal ruim honderdzestig aanwezigen. Vorige week dinsdag kwamen er ook al ruim driehonderd mensen af op de avond van de stichting Afvaloven Nee. Meteen na de opening van de avond werd de toon gezet door de stichting Afvaloven Nee. Hans Gillissen hield het kort en verzocht aan  John Vernooij en het bestuur van de Omrin om af te treden, omdat alle vertrouwen in hun verdwenen was. Later op de avond werd dat nog eens herhaald door Jan Jellema van Harlinger Belang als mogelijke oplossing het vertrouwen tussen burgers en de Omrin te herstellen. Hoe zeer het vertrouwen in de oprechtheid van de informatie-stroom is gedaald, bleek uit de vragen en in de ogen van de vragenstellers vaak ontwijkende antwoorden van alle instanties. Of het nu ging om meetgegevens , storingscijfers, controles van de uitstoot, handhaving en communicatie tussen de diverse organisaties. Een veel gehoord excuus was de complexiteit van de materie en de juiste interpretaties van de meetgegevens. De ook in het verleden gedane toezeggingen over verbetering in protocol en communicatie werden door de overigens redelijk gedisciplineerde zaal af en toe met afkeurende reacties ontvangen. De provincie Fryslân, de GGD , de Fumo, de Begeleidingsgroep en niet in de laatste plaats de Omrin zelf werden zonder uitzondering door alle raadsfracties en door de insprekers, zoals de werkgroep Sarolea, soms uiterst kritisch beoordeeld in hun functioneren. De Begeleidingsgroep toonde in die zin wel enige daadkracht door te pleiten voor het snel realiseren van mogelijke in het verleden al aangedragen oplossingen Doordat voorzitter Roel Sluiter het aantal vragen gezien de tijd wilde beperken, waren er een aantal vragen door de de fracties schriftelijk ingediend. De antwoorden daarop worden op de website van de gemeente Harlingen gepubliceerd. Helaas waren die dinsdagavond nog niet voor het publiek beschikbaar. Ook daarmee zijn echter alle vragen nog lang niet gesteld en beantwoord. Die komen woensdag in de raadsvergadering ongetwijfeld ruimschoots aan de orde. Ook dan is de Franeker Courant weer aanwezig.