Partij voor de Dieren wil tijdelijke stillegging REC

HARLINGEN - De Partij voor de Dieren dient vanavond in de vergadering van Provinciale Staten een motie in tot tijdelijke stillegging van de REC in Harlingen.

Uit recent onderzoek blijkt dat de Afvaloven veel schadelijke stoffen uitstoot, zoals dioxines en zoutzuur. Er wordt momenteel gekeken naar mogelijkheden om de oven te verbeteren. Dat duurt de fractie naar eigen zeggen te lang. Het is volgens fractievoorzitter Rinie van der Zanden duidelijk dat deze stoffen een gevaar op kunnen leveren voor de volksgezondheid, dieren en het milieu. "Financiële belangen moeten niet prevaleren boven de gezondheid van onze inwoners. Daarom moet die oven gewoon dicht, totdat er meer zekerheid is over de veiligheid." Inwoners van Harlingen en omgeving maken zich al jaren zorgen om de REC. Ook dat zegt de Partij van de Dieren belangrijk te vinden. "Het vertrouwen moet hersteld worden", zegt de fractie.