NOODOPVANG IN HOTEL DE VALK VAN DE BAAN

FRANEKER - Het COA en Woonstate B.V. hebben geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor een noodopvang in het voormalige Hotel de Valk in Franeker. Beide partijen waren al een poosje in gesprek met elkaar over een noodopvang in het pand.

Het college van B&W van de gemeente Franekeradeel is hier dinsdag over geïnformeerd. Wel zegt het COA het pand nog steeds te zien als geschikte locatie voor noodopvang. Als andere partijen zich bij het COA melden, dan worden opnieuw de mogelijkheden voor een noodopvang onderzocht. "Er zijn geïnteresseerden. " Het verzoek van het COA aan de gemeente voor medewerking aan een noodopvang blijft overigens wel staan. Het college wil medewerking aan de noodopvang verlenen als er overeenstemming met een partij is. De raad spreekt hier vanavond over .