Akkie de Vries ontvangt gouden speld van de zonnebloem afdeling Franekeradee

FRANEKER - Akkie de Vries heeft tijdens een vergadering van de Zonnebloem een goud speld gekregen omdat zij veertig jaar actief is als vrijwilliger voor de Zonnebloem afdeling Franekeradeel.

zij ontving de speld uit handen van Hanny van Brummen, regionaal bestuurslid Noord-Friesland. De eerstvolgende activiteit van de Zonnebloem, die activiteiten houdt voor mensen met een fysieke beperking, is een boottocht op dinsdag 26 april met de Tourist V vanuit Sneek. Opgave is mogelijk tot 3 april bij Sylvia Boersma via 0517-396367.