Huurdersvereniging Franeker blijft gang van zaken noodopvang dubieus vinden

FRANEKER - De Huurdersvereniging Franeker zegt bij monde van voorzitter Marinus Duyzer de situatie rond de eventuele noodopvang van vluchtelingen in Franeker dubieus te blijven vinden.

De raad liet donderdagavond weten achter noodopvang in Hotel De Valk te blijven staan, ondanks dat het COA en Woonstate B.V. geen overeenstemming konden bereiken over de voorwaarden. "Een andere optie was de voormalige Telenga Drukkerij. Maar die is al gesloopt", zegt Duyzer. Volgens de Huurdersvereniging vallen alle partijen momenteel in herhaling en komen zij weer uit bij de geluidsoverlast. "Het hele verhaal is bij Accolade neergelegd. Maar ik wil voor hen een lans breken. Want niet Accolade, maar experts zoude moeten isoleren. Accolade zegt wel te willen isoleren, maar dat uit onderzoek eerst moet blijken of dat financieel haalbaar is. Wordt het duur, dan kom jet bij het COA uit. Die zullen dan moeten bijspringen. Maar het is de vraag of die dat doen." Zolang het hotel niet is verkocht, zegt de Huurdersvereniging Franeker niets te kunnen doen. "Wij moeten dus afwachten over het hoe en wat."