Stifting Mei-inoar ontvangt gemeentelijke bijdrage van 2500 euro

SPANNUM - De Stifting Mei-inoar uit Spannum krijgt een bijdrage van 2.500 euro it het Foarinoar Fûns. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten.

Stifting Mei-inoar Mei-inoar houdt activiteiten op het gebied van cultuur en welzijn ter bevordering van de participatie en sociale leefbaarheid in Spannum. Eén van de plannen is om in 2017 een interactief toneelstuk over de historische dorpsfiguur Sybrant Roorda te houden. Foarinoar Fûns Bewoners(groepen) zoeken steeds vaker met en voor elkaar naar oplossingen voor zaken waar ze tegenaan lopen. De gemeente noemt dat belangrijk, want zo ontstaan volgens haar levendige dorpen waar het goed wonen is. De gemeente Littenseradiel zegt dit te willen ondersteunen door op een praktische manier initiatieven en experimenten verder te helpen. De gemeente heeft daarom het Foarinoar Fûns ingesteld. Er is jaarlijks 25.000 euro beschikbaar voor het stimuleren van leefbaarheid en participatie in de gemeente.