Bijeenkomst voor moeders

HARLINGEN - De Stichting Present Noordwest Friesland en de baptistenkerk heeft een bijeenkomst gehouden voor moeders uit: Harlingen, Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en Baaium, Spannum, Winsum en Wjelsryp en Vlieland en Terschelling.

De ochtend stond in het teken van ontmoeting en verbinding en was bedoeld om moeders bij elkaar te brengen en om elkaar te bemoedigen. Anja Schilder van Stichting Present Noordwest Friesland verzorgde een presentatie over de nieuwe stichting. Die is opgericht in januari van dit jaar en heeft als missie heeft om een brug te slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarbij geholpen kunnen worden.